Přemało wuchowanskich płuwarjow

pjatk, 10. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskej Łužiskej kupjeli dźěći a młodostni prawidłownje trenuja, kupacych z wody wuchować. Mnozy přisłušnicy Wojerowskeje wódneje straže su jako wuchowanscy płuwarjo tež při jězorach zasadźeni. Foto: Gernot Menzel We Wojerowskej Łužiskej kupjeli dźěći a młodostni prawidłownje trenuja, kupacych z wody wuchować. Mnozy přisłušnicy Wojerowskeje wódneje straže su jako wuchowanscy płuwarjo tež při jězorach zasadźeni. Foto: Gernot Menzel

Zo bychu dźěći a młodostni runje kaž jich starši a dalši wjeselo při kupanju w halowej kupjeli abo we łužiskich jězorach­ měli, staraja so wuchowanscy płuwarjo­ wo jich wěstotu.

Wojerecy (SN/mwe). Wojerowska wódna straža so čestnohamtsce wo to stara, wukubłać wuchowanskich płuwarjow. To rěka, zo so dźěći a młodostni z města a wokoliny za to zajimuja, we wodźe so tepjacym žiwjenje wuchować. Bjez tajkeho angažementa njebychu zjawne kupjele kaž w Kulowje a Porchowje, Biskopicach a Budyšinje w lěću scyła přistupne byli. To płaći runje tak za jězory, hdźež pak wuchowanscy płuwarjo nastajnosći pobrachuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND