Přemało wuchowanskich płuwarjow

pjatk, 10. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskej Łužiskej kupjeli dźěći a młodostni prawidłownje trenuja, kupacych z wody wuchować. Mnozy přisłušnicy Wojerowskeje wódneje straže su jako wuchowanscy płuwarjo tež při jězorach zasadźeni.  Foto: Gernot Menzel We Wojerowskej Łužiskej kupjeli dźěći a młodostni prawidłownje trenuja, kupacych z wody wuchować. Mnozy přisłušnicy Wojerowskeje wódneje straže su jako wuchowanscy płuwarjo tež při jězorach zasadźeni. Foto: Gernot Menzel

Zo bychu dźěći a młodostni runje kaž jich starši a dalši wjeselo při kupanju w halowej kupjeli abo we łužiskich jězorach­ měli, staraja so wuchowanscy płuwarjo­ wo jich wěstotu.

Wojerecy (SN/mwe). Wojerowska wódna straža so čestnohamtsce wo to stara, wukubłać wuchowanskich płuwarjow. To rěka, zo so dźěći a młodostni z města a wokoliny za to zajimuja, we wodźe so tepjacym žiwjenje wuchować. Bjez tajkeho angažementa njebychu zjawne kupjele kaž w Kulowje a Porchowje, Biskopicach a Budyšinje w lěću scyła přistupne byli. To płaći runje tak za jězory, hdźež pak wuchowanscy płuwarjo nastajnosći pobrachuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND