Móža tež w zymje twarske naprawy dale wjesć

póndźela, 13. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Dźakowano dotal miłej zymje w Slepjanskej komunje wažne twarske předewzaća derje postupuja. Na to skedźbni na minjenej gmejnskej radźe nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich. „Nastupajo wopłóčki móžachmy někotre naprawy wuspěšnje zakónčić“, wón rozłoži. „Statna dróha bu w přitomnosći zastupnikow krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad a dróhoweje mištrownje Běła Woda kónc decembra zjawnosći přepo­data.“

Doprědka dźe z předewzaćom zemski płun za Slepo-juh, Rowno a Trjebink. Projekt chcedźa w třoch etapach zmištrować. „Wupisanje za prěnjej dźělej je zakónčene. Klětu w měrcu chcemy dźěła zahajić“, Seidlich podšmórny. „Potom změjemy tež hruby plan wo twarskich časach a móžemy rjec, na kotrych pućach budźe hdy twarjene. Z tymi, kotřiž so syći přizamknu, sej firma terminy přizamkowanja­ direktnje wujedna.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND