Centrum nimale hotowy

wutora, 14. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće nalěto chcedźa nowonatwarjeny němsko-serbski šulski centrum w Slepom wuknjacym a wuwučowacym přepo dać. Trochu  chwile pak hišće zbywa tam poslednje dźěła zmištrować.  Foto: Joachim Rjela Hišće nalěto chcedźa nowonatwarjeny němsko-serbski šulski centrum w Slepom wuknjacym a wuwučowacym přepo dać. Trochu chwile pak hišće zbywa tam poslednje dźěła zmištrować. Foto: Joachim Rjela

Za měsac maja šulerki a šulerjo do nowych rjadownjow zaćahnyć

Slepo (AK/SN). Němsko-serbski šulski centrum w Slepom je nimale hotowy. To podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich na minjenym posedźenju gmejnskeje rady. „Tuchwilu wukonjeja dźěłaćerjo jenož hišće­ někotre mjeńše zbytne dźěła“, wón rozłoži. „Nimo toho twar doskónčnje rjedźa.“ Hišće tón měsac planuja wotewzaća wukonow z krajnym młodźinskim zarjadom, ze žiwidłowej kontrolu kaž tež z přisłušnej społnomócnjenej za naležnosće zbrašenych w Zhorjelskim wokrjesu Elviru Mirle. Za přichodny měsac předwidźa zamołwići přećah zakładneje a wyšeje šule z dotalneho stejnišća při sportowni do noweho centruma na Grodkowskej dróze. Gmejna Slepo mjeztym hižo intensiwnje z firmu jedna, kotraž­ přećah kubłanišća přewjedźe. „W hrubym wšak su předewšěm wučerjo namołwjeni trěbne přihoty za přećah k terminej zmištrować.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND