Centrum nimale hotowy

wutora, 14. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće nalěto chcedźa nowonatwarjeny němsko-serbski šulski centrum w Slepom wuknjacym a wuwučowacym přepo dać. Trochu chwile pak hišće zbywa tam poslednje dźěła zmištrować. Foto: Joachim Rjela Hišće nalěto chcedźa nowonatwarjeny němsko-serbski šulski centrum w Slepom wuknjacym a wuwučowacym přepo dać. Trochu chwile pak hišće zbywa tam poslednje dźěła zmištrować. Foto: Joachim Rjela

Za měsac maja šulerki a šulerjo do nowych rjadownjow zaćahnyć

Slepo (AK/SN). Němsko-serbski šulski centrum w Slepom je nimale hotowy. To podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich na minjenym posedźenju gmejnskeje rady. „Tuchwilu wukonjeja dźěłaćerjo jenož hišće­ někotre mjeńše zbytne dźěła“, wón rozłoži. „Nimo toho twar doskónčnje rjedźa.“ Hišće tón měsac planuja wotewzaća wukonow z krajnym młodźinskim zarjadom, ze žiwidłowej kontrolu kaž tež z přisłušnej społnomócnjenej za naležnosće zbrašenych w Zhorjelskim wokrjesu Elviru Mirle. Za přichodny měsac předwidźa zamołwići přećah zakładneje a wyšeje šule z dotalneho stejnišća při sportowni do noweho centruma na Grodkowskej dróze. Gmejna Slepo mjeztym hižo intensiwnje z firmu jedna, kotraž­ přećah kubłanišća přewjedźe. „W hrubym wšak su předewšěm wučerjo namołwjeni trěbne přihoty za přećah k terminej zmištrować.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND