Nowolětna hońtwa při Starym haće

wutora, 14. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez Pěskecami a Smjerdźacej su zańdźenu sobotu dźiwinu honili. Při wšej skeptice běchu na kóncu wuspěšni. Foto: Tomaš Šołta Mjez Pěskecami a Smjerdźacej su zańdźenu sobotu dźiwinu honili. Při wšej skeptice běchu na kóncu wuspěšni. Foto: Tomaš Šołta

Hižo do swojeje hońtwy Róžeńčanscy hajnicy­ wědźachu, zo drje lětsa wjele zwěriny­ widźeć a třěleć njebudu.

Róžant (jh/SN). Róžeńčanscy hajnicy runjewon optimistisku naladu njewuprudźachu, jako zetkachu so minjenu so­botu rano z něhdźe 35 hońtwjerjemi a dwójce­ telko honjerjemi k nowolětnej hońtwje při Starym haće w třiróžku Pěskecy-Smjerdźaca-Róžant. Hižo tydźenje do toho běchu mjenujcy zwěsćili, zo so po Róžeńčanskich a Pěskečanskich lěsach wjele zwěriny njehiba. Lětušu hońtwu su wo tydźeń přesunyli, dokelž njebychu so honjerjo a hońtwjerjo z Pěskec prěnju sobotu lěta wobdźělić móhli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND