Nowolětna hońtwa při Starym haće

wutora, 14. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez Pěskecami a Smjerdźacej su zańdźenu sobotu dźiwinu honili. Při wšej skeptice běchu na kóncu wuspěšni.  Foto: Tomaš Šołta Mjez Pěskecami a Smjerdźacej su zańdźenu sobotu dźiwinu honili. Při wšej skeptice běchu na kóncu wuspěšni. Foto: Tomaš Šołta

Hižo do swojeje hońtwy Róžeńčanscy hajnicy­ wědźachu, zo drje lětsa wjele zwěriny­ widźeć a třěleć njebudu.

Róžant (jh/SN). Róžeńčanscy hajnicy runjewon optimistisku naladu njewuprudźachu, jako zetkachu so minjenu so­botu rano z něhdźe 35 hońtwjerjemi a dwójce­ telko honjerjemi k nowolětnej hońtwje při Starym haće w třiróžku Pěskecy-Smjerdźaca-Róžant. Hižo tydźenje do toho běchu mjenujcy zwěsćili, zo so po Róžeńčanskich a Pěskečanskich lěsach wjele zwěriny njehiba. Lětušu hońtwu su wo tydźeń přesunyli, dokelž njebychu so honjerjo a hońtwjerjo z Pěskec prěnju sobotu lěta wobdźělić móhli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND