Knihownja ma partnerow

srjeda, 15. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Swěrna čitarka Łazowskeje biblioteki je 87lětna Renate Michalz. Sobudźěłaćerka Grit Pelzer (nalěwo) ju wita. Łazowčanka čita najradšo swójbne stawizny, romany a zabawnu literaturu. Wot lěta 2002 sej wona knihi wupožča. Foto: Andreas Kirschke Swěrna čitarka Łazowskeje biblioteki je 87lětna Renate Michalz. Sobudźěłaćerka Grit Pelzer (nalěwo) ju wita. Łazowčanka čita najradšo swójbne stawizny, romany a zabawnu literaturu. Wot lěta 2002 sej wona knihi wupožča. Foto: Andreas Kirschke

Serbska literatura słuša do kruteho wobstatka wupožčowarnje

Łaz (AK/SN).) „Čitanje posrědkuje zbožo a wjeselo. Wone zmóžnja mysle zběrać a je dobra zaběra we wólnym času. Čitać tež rěka so kubłać. Jako dźěl zjawneje infrastruktury ma biblioteka klučowu funkciju a njeda so pódhodnoćić“, podšmórnje Grit Pelzer, sobudźěłaćerka gmejnskeje biblioteki Łaz w tamnišim Domje Zejlerja a Smolerja.

Loni je 326 stajnych čitarjow poskitki knihownje wužiwało. W cyłku mějachu 3 337 wopytowarjow ze wšěch wjesnych dźělow gmejny kaž tež z Wujězda nad Sprjewju a Wojerec. 25 procentow čitarjow su dźěći hač do dwanaće lět, 20 proc. su młodostni do 25 lět, 30 proc. su 30- do 60lětni a 25 proc. starši hač 60 lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND