Serbscy běharjo so w mjezyfazy přihotow testowali

srjeda, 29. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wuměnjenja za trening w přirodźe na nowu sezonu běharjow wurjadne

W swojim 65 lět trajacym sportowanju jako běhar njejsym dotal móhł pod tajkimi­ wurjadnymi, nimale nalětnimi wje­dro­wymi poměrami w tydźenjach so kónčaceho a spočatk lěta w přirodźe trenować a so wubědźować kaž tónkróć.

W zymskich měsacach wot nowembra hač do kónca februara přihotuja so bě­harjo zaso na wurisanja noweje sezony. W mjezyčasu intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje so pak tež rady na tym abo tamnym crossowym wubědźowanju wobdźěleja. Běhar chce dźě wědźeć, hač su so dotal nałožena móc, wobjim treninga a prawa spěšnosć wudanili. Štóž pak dyrbi runje w tej dosć ćežkej fazy za ćěło a duch dźěle ze swo­jeho intensiwneho zwučowanja šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wu­bědźo­wanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić. Najwjetši dyr je stajnje dlěša chorosć!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND