Zakład dobrych wunoškow

póndźela, 03. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z tak wulkim nawalom zajimcow za symjo a nowosće w zahrodce organizatorojo wčera w Njebjelčicach najskerje ličili njeběchu.  Foto: Jan Kral Z tak wulkim nawalom zajimcow za symjo a nowosće w zahrodce organizatorojo wčera w Njebjelčicach najskerje ličili njeběchu. Foto: Jan Kral

Bursa symjenja zajimcow w bohatej ličbje přiwabiła

Njebjelčicy (JK/SN). Wčerawšu njedźelu, kotrejež wjedro po mnohich přisłowach a burskich kaznjach wo spočatku nalěća rozsudźa, měrješe so wulka ličba lubo­warjow zahrodkow a wunošnych rostlin do Njebjelčic. Tam bě towarstwo Kamjenjak zaso organizowało prěnju lětušu symjenjowu bursu. Hižo wjele awtow před gmejnskim zarjadom pokazowaše na wulki zajim za tele zarjadowanje. A wopytowarjo njebuchu přesłapjeni. Zaso běchu stari kaž młodźi zahrodkarjo a plahowarjo zeleniny a kwětkow z najwšelakorišim symjenjom přichwatali. Kaž hižo w minjenych lětach dominowachu wšelake družiny tomatow, papriki a kirbsow. Zajimcy mějachu z městnami ćeže, so hač k blidam z poskitkom pře­drěć, tak hoberski bě nawal.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND