Hdy kompleks poswjeća?

srjeda, 05. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W prózdninach Slepjanska šula do noweho twarjenja přećehnje

Slepo (AK/SN). Němsko-serbski šulski kompleks w Slepom je hotowy, tak zo móža do njeho zaćahnyć. To rjekny twarski­ nawoda gmejny Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Tele dny přepodadźa wučerjam trěbne kluče. Jutře krajny młodźinski zarjad hort pruwuje. Potom je wšitko dočinjene.“

Jednohłósnje Slepjanscy radźićeljo wčera wobzamknychu, zo ma předewzaće z Lauchhammera za 216 000 eurow šulski kompleks rjedźić. Zrěčenje płaći lěto. W tym zwisku wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) zwurazni, zo planuje gmejna za wobhospodarjenje kompleksa lětnje 400 000 eurow. „Jeničce rjedźenje wučinja hižo wjace hač połojcu. Na to dyrbjeli myslić, hdyž wo to póńdźe zrěčenje po­dlěšić.“

Wjetšina radźićelow je wčera tohorunja přidatne pjenjezy za techniske wuhotowanje šule schwaliła. Jedna so wo 86 000 eurow za dźesać interaktiwnych taflow, wo kotrež běchu wučerjo prosyli. Pjenjezy financuja z tak mjenowaneho digitalneho­ pakta.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND