Dny stareho hosćenca su ličene

wutora, 11. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž žane druhe twarske předewzaće minjenych lět w Pančicach-Kukowje budźe wottorhanje stareho hosćenca wonkowny napohlad wsy změnić. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady so z tejle temu hnydom wjacore razy zaběrachu.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hač do kónca apryla ma stary hosćenc w Pančicach-Kukowje spotorhany być. Wulka hromada twaršćiznow drje potom hišće wotnjesena być njetrjeba, ale twarjenja maja takrjec spowalene być, zo njebychu hižo žane hnězdźenske móžnosće za njetopyrje abo ptački eksistowali. Tole zdźěli wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady we Wotrowskej starej šuli. Tam jeho radźićeljo społnomócnichu, nadawk wottorhanja firmje přepodać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND