Prócuja so wo spěchowanje za porjeńšenje kupy

wutora, 11. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto zajimcow bě njedawno přichwatało, jako we Worklecach wo wuwiću wjesneje zhromadnosće diskutowachu.  Foto: Dr. Beno Wałda Tójšto zajimcow bě njedawno přichwatało, jako we Worklecach wo wuwiću wjesneje zhromadnosće diskutowachu. Foto: Dr. Beno Wałda

Ničo snadniše hač wuwiće wjesneje zhromadnosće steješe w srjedźišću njedawneho rozmołwneho wječora we Worklecach. Gmejnski zwjazk CDU je do hrodu maltezow přeprosył.

Worklecy (BWa/SN). Nimale 60 wjesnjanow a zamołwitych je njedawno we Worklečanskim hrodźe maltezow wo přichodźe wsy diskutowało. K tomu přeprosychu sej jako hosći Stephana Freiherra Spies von Büllesheim z rjadu maltezow a swojeho wjesnjana Carstena Šnajdera, kiž chce něhdyšu Worklečansku kupnicu přetwarić a jej nowy nadawk dać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND