Na hórše přihotowani byli

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nachileneho telefonoweho sćežora a powalenych štomow dla bě wčera statna dróha S 111 pola Biskopic wjacore hodźiny zawrjena. Hromadźe ze sobudźěłaćerjemi milinoweho předewzaća wobornicy škody zrumowachu.  Foto: Christian Essler Nachileneho telefonoweho sćežora a powalenych štomow dla bě wčera statna dróha S 111 pola Biskopic wjacore hodźiny zawrjena. Hromadźe ze sobudźěłaćerjemi milinoweho předewzaća wobornicy škody zrumowachu. Foto: Christian Essler

Na kóncu tola wšo tak zlě njebě, kaž připowědźene. Wichor „Sabine“ drje je dwaj dnjej tež w Hornjej Łužicy howrił, ale tu na zbožo jenož něšto škodow načinił a Bohu dźak so jeno mało ludźi zrani.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Někotre powalene štomy, spotorhane telefonowe kable, z puća zjědźeny bus a wosobowe awto ze samsnym wosudom běchu někotre ze škodow, kotrež je wichor „Sabine“ předwčerawšim a wčera w Hornjej Łužicy načinił.

Jenož mało zasadźenjow wichora dla bě w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe trěbnych. Kaž předsyda Měrko Domaška zdźěli, wołachu Njebjelčanskich wobornikow, zo bychu powaleny štom zrumowali. Tež Worklečanscy kameradojo po alarmje wujědźechu, woni pak po słowach Domaški zapřimnyć njetrjebachu. Wčera so tež Ralbičanscy wobornicy gratu přimachu, dokelž bě so při kormjerni swini štom strašnje nachilił a hrožeše padnyć. Tuž jón podrězachu. Po wšěm zdaću běchu w zarjadniskim zwjazku hórše situacije wočakowali, přetož tam běchu přidatne škričkowanske městno (Landfunkstelle) zarjadowali. Te pak na zbožo trěbne njebě.

Na statnej dróze S 111 pola Biskopic dyrbjachu wjacore powalene štomy z jězdnje zrumować. Tam bě so tohorunja sćežor telefonoweho kabla strašnje nachilił, tak zo bě dróha něšto hodźin zawrjena. Pola Nowosólca je wichor tak sylnje do wosoboweho awta zaduł, zo jeho šofer kontrolu nad jězdźidłom zhubi a do štoma prasny. 55lětny so snadnje zrani. Tež za njezbožo pola Jawornika bě po wšěm zdaću wichor zamołwity. Bus zjědźe tam z dróhi a wosta hakle na polu stejo. Zranił so při tym nichtó njeje, dróha pak bě šěsć hodźin zawrjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND