Móžnosće spěchowanja wšelakore

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Zamołwita za młodźinske socialne dźěło w Rěčnym centrumje WITAJ Marija Koklina a regionalna rěčnica Domowiny Katharina Jurkowa stej tele dny čestnohamtsce skutkowacych na informaciski wječor k móžnosćam spěchowanja čestnohamtskeho dźěła přeprosyłoj. Wjace hač 20 zajimcow, hłownje z čłonskich towarstwow župy „Michał Hórnik“, běchu přeprošenje sćěhowali.

Jako prěnje předstaji Dunja Reichelt z Budyskeho krajnoradneho zarjada móžnosć spěchowanja čestnohamtskeho dźěła. Tak poskića Budyski wokrjes hižo tři lěta towarstwam, njezapisanym cyłkam a jednotliwcam móžnosć, na njekomplikowane wašnje spěchowanje hač do 1 500 eurow za jich čestnohamtsce přewjedźene projekty požadać. 200 000 eurow steja za to wob lěto k dispoziciji. Wosebje zajimawe běchu tu přikłady, što je spěchujomne a kak wotličenje spěchowanja funguje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND