Wutwar puća wo tójšto dróši

štwórtk, 20. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładna šula Rakecy dóstanje nowe garderobowe kamory

Rakecy (aha/SN). Němsce a serbsce wi­taše Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) čłonow tamnišeje gmejnskeje rady a dalšich hosći na wčerawše wuradźowanje parlamenta. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, zo wudadźa za twar garderobow w tamnišej zakładnej šuli 63 000 eurow. Garderobowe kamory za šulerjow su tuchwilu w dwěmaj rjadowniskimaj rumnosćomaj. Je pak wotwidźomne, zo budźetej rumnosći přiběraceje ličby šulerjow dla za wuwučowanje trěbnej. Tohodla su přetwarjenski plan zdźěłali, wobkedźbujo wohnjoškitne žadanja. Hłowny zachod za šulerjow budźe wot noweho šulskeho lěta přez pincu, hdźež změja woni na woběmaj bokomaj chódby 152 garderobowych kamorow. Za to trěbne wudawki zarunaja z pawšalneho spěchowanja Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND