Wobydlerjo sej rozsud wunuzowali

srjeda, 26. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli. Foto: Carmen Schumann Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli. Foto: Carmen Schumann

Štož je poprawom normalne, zo gmejnska rada w zmysle swojich wobydlerjow rozsudźa, su sej ludźo w Malešanskej gmejnje wčera wočiwidnje a wuspěšnje wunuzowali.

Malešecy (CS/SN). Wjace hač 40 woby­dlerjow Plusnikec a Budyšinka je so wčera na posedźenju gmejnskeje rady Maleše w tamnišim wjesnym towarstwowym domje wobdźěliło. Z plakatami woni na to skedźbnichu, zo maja we wěrnym zmysle słowa nós połny. Woni ćerpja pod rigoroznym zadźerženjom firmy Pro Stein, kotraž z rozbuchnjenjemi w Plusnikečanskej skale jich domy kóncuje. Nimo toho dyrbja ludźo proch znjesć a runje tak sylny wobchad ćežkich nakładnych awtow na dróze wot Plusnikec do Budyšinka. Tohodla sej žadaja, zo smědźa tam jenož hišće hač do 7,5 tonow ćežke jězdźidła po puću być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND