Wobydlerjo sej rozsud wunuzowali

srjeda, 26. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli.  Foto: Carmen Schumann Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli. Foto: Carmen Schumann

Štož je poprawom normalne, zo gmejnska rada w zmysle swojich wobydlerjow rozsudźa, su sej ludźo w Malešanskej gmejnje wčera wočiwidnje a wuspěšnje wunuzowali.

Malešecy (CS/SN). Wjace hač 40 woby­dlerjow Plusnikec a Budyšinka je so wčera na posedźenju gmejnskeje rady Maleše w tamnišim wjesnym towarstwowym domje wobdźěliło. Z plakatami woni na to skedźbnichu, zo maja we wěrnym zmysle słowa nós połny. Woni ćerpja pod rigoroznym zadźerženjom firmy Pro Stein, kotraž z rozbuchnjenjemi w Plusnikečanskej skale jich domy kóncuje. Nimo toho dyrbja ludźo proch znjesć a runje tak sylny wobchad ćežkich nakładnych awtow na dróze wot Plusnikec do Budyšinka. Tohodla sej žadaja, zo smědźa tam jenož hišće hač do 7,5 tonow ćežke jězdźidła po puću być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND