Wobydlerjo sej rozsud wunuzowali

srjeda, 26. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli.  Foto: Carmen Schumann Z plakatami sej wobydlerjo wčera w Malešecach žadachu, wobchad mjez Plusnikecami a Budyšinkom na 7,5 tonow wobmjezować. Gmejnscy radźićeljo su to skónčnje tež wobzamknyli. Foto: Carmen Schumann

Štož je poprawom normalne, zo gmejnska rada w zmysle swojich wobydlerjow rozsudźa, su sej ludźo w Malešanskej gmejnje wčera wočiwidnje a wuspěšnje wunuzowali.

Malešecy (CS/SN). Wjace hač 40 woby­dlerjow Plusnikec a Budyšinka je so wčera na posedźenju gmejnskeje rady Maleše w tamnišim wjesnym towarstwowym domje wobdźěliło. Z plakatami woni na to skedźbnichu, zo maja we wěrnym zmysle słowa nós połny. Woni ćerpja pod rigoroznym zadźerženjom firmy Pro Stein, kotraž z rozbuchnjenjemi w Plusnikečanskej skale jich domy kóncuje. Nimo toho dyrbja ludźo proch znjesć a runje tak sylny wobchad ćežkich nakładnych awtow na dróze wot Plusnikec do Budyšinka. Tohodla sej žadaja, zo smědźa tam jenož hišće hač do 7,5 tonow ćežke jězdźidła po puću być.

W diskusiji rozhorjeni wopytowarjo potwjerdźichu, zo nochcedźa skału začinić, měnja pak, zo ma předewzaće Pro Stein mało zrozumjenja za starosće wobydlerjow. Mjez druhim wčera rjeknychu, zo je na jednym puću w Budyšinku napadnje wjele padow raka. Pominachu sej tuž solidaritu tež wot tych gmejnskich radźićelow, kotřiž wot mizery wokoło skały bjezposrědnje potrjecheni njejsu. Wčerawše žadanje za zjawnym wothłosowanjom pak radźićeljo ze sydom přećiwo pjeć hłosam wotpokazachu. Při tajnym wothłosowanju bě dźesać z dwanaće radźićelow za to, wobchad při skale wobmjezować.

Kaž radźićel Hagen Jurack rjekny, je puć dospołnje dodźeržany, čehoždla wón rozsud gmejnskeje rady witaše. Po jeho słowach Pro Stein egoistisce jedna a wobydlerjo pod tym ćerpja. Na tamnym boku dyrbja z tym ličić, zo firma přećiwo rozsudej skorži a zo drje móžne wupady přizjewi. Tele zbywace riziko dyrbi gmejna Malešecy hromadźe z wobydlerjemi na so wzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND