Njepřicpějomne poćeženja

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Protesty we wokrjesnym sejmiku přećiwo planowanej nowej hródźi

Zhorjelc (AK/SN). Plany, w Rosenbachu pola Lubija nowu hródź za ně­hdźe tysac dejkow natwarić, zbudźeja wulke protesty. To wujewi posedźenje Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika minjenu srjedu. „Hranica poćeženja ratarskich připrawow dla je dawno docpěta“, podšmórny zastupnica wobydlerskeje iniciatiwy Žiwjenjahódny Rosenbach Ramona Schliebitz. „W samsnym wobłuku plahuja hižo 10 000 swini kaž tež 510 kruwow a jałojcow. Přidatnje maja tam dwě biopłunowej připrawje, jednu tepjernju, silažowu připrawu, měšawu za picu a sušernju za žito. Tuchwilu nastawatej přidatnje hišće dwě jamje za něhdźe 13 500 kubiknych metrow hnójnicy. Naša žiwjenska kwalita je hižo masiwnje wobtřihana, a chceće to hišće dale přiwótřić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND