Njepřicpějomne poćeženja

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Protesty we wokrjesnym sejmiku přećiwo planowanej nowej hródźi

Zhorjelc (AK/SN). Plany, w Rosenbachu pola Lubija nowu hródź za ně­hdźe tysac dejkow natwarić, zbudźeja wulke protesty. To wujewi posedźenje Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika minjenu srjedu. „Hranica poćeženja ratarskich připrawow dla je dawno docpěta“, podšmórny zastupnica wobydlerskeje iniciatiwy Žiwjenjahódny Rosenbach Ramona Schliebitz. „W samsnym wobłuku plahuja hižo 10 000 swini kaž tež 510 kruwow a jałojcow. Přidatnje maja tam dwě biopłunowej připrawje, jednu tepjernju, silažowu připrawu, měšawu za picu a sušernju za žito. Tuchwilu nastawatej přidatnje hišće dwě jamje za něhdźe 13 500 kubiknych metrow hnójnicy. Naša žiwjenska kwalita je hižo masiwnje wobtřihana, a chceće to hišće dale přiwótřić.“

Po wuprajenjach iniciatiwy njebu zjawnosć do planowanja dosć zapřijata. Ramona Schliebitz prašeše so za přičinami. Maik Fleischer kritizowaše, zo stajeja wobydlerjow před hotowe rozsudy. Wobydlerska iniciatiwa je Drježdźanskemu zarjadniskemu sudnistwu hižo skóržbu přećiwo po jich měnjenju njedowolenemu posudkej wo škiće imisijow krajnoradneho zarjada zapodała. Zdobom chce z peticiju jasne znamjo sadźić. Žiwjenje w Rosenbachu ma žiwjenjahódne wostać. „Dobro skotu a wobswěta njejstej nam wšojednej“, argumentowachu iniciatiwnicy a přistajichu, „wobmyslenja wobydlerjow měli sylnišo słyšane a do procesow přizwolenja sobu zapřijate być.“ Andrea Major bydli njedaloko hródźow. Wona měni, zo je měra poćeženjow překročena. „Njejsmy přećiwo domjacemu ratarstwu. Smy pak přećiwo spěchowanju masoweho plahowanja skotu“, wona zwurazni a so prašeše, „je sej krajnoradny zarjad scyła swójski wobraz na městnje wo hižo wobstejacym poćežowanju a wo přičinach toho tworił? Abo bu jenož teoretisce wot pisanskeho blida sem rozsudźene?“

Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) wumjetowanja raznje wotpokaza a přilubi naležnosć iniciatiwy pruwować. „Planowansku zamołwitosć za přede­wzaće ma gmejna. By spomóžne było, bychu-li so twarski knjez, komuna a wobydlerjo za jedne blido sydnyli a zhromadnje za wupućom pytali.“ Na jednotliwe prašenja iniciatiwy chce krajny rada pisomnje wotmołwić. Wokrjes, tak wón podšmórny, ma na dodźerženje zakonskich předpisow dźiwać. Na twarski postup pak wliw wukonjeć njemóže.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND