Twar modernje wuhotowany

srjeda, 04. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Němsko-serbski šulski kompleks w Slepom skići wurjadne wuměnjenja

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo jako twarski knjez a šulski nošer chce tamniši nowy němsko-serbski šulski kompleks za prošenych hosći 3. apryla oficialnje wotewrěć. To potwjerdźi wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera na pose­dźenju gmejnskeje rady. Dźeń wote­wrjenych duri samsny dźeń, kaž běštej to šuli připowědźiłoj, po wuprajenju wjesnja­nosty njebudźe. Tajki termin hodźi so pozdźišo nachwatać. „To běše dołhi čas naše najwjetše komunalne twarnišćo. Nimo wšitkich ćežow je so nam poradźiło, časowy a financny ramik předewzaća spjelnić. Dźakowano financ­nemu ramikej bě móžno, na wuwiće płaćiznow za twar a dalše sčasom reagować“, rjekny Bork. Wón dźakowaše so nawodźe projekta a planowanskemu běrowej Bauconcept Lichtenstein (njedaloko Zwickauwa), kotryž bě nadawk přewzał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND