Wojuja dale

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy (SN/JaW). Serbske šulske towarstwo (SŠT) wočakuje jasne žadanje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant, wutworić dwě rjadowni w 5. lětniku. To zdźěli našemu wječornikej předsydka SŠT Ludmila Budarjowa na naprašowanje. Wona liči „ze stron politikarjow a statnych zamołwitych z jasnym rozsudom za dwě rjadowni, hewak wostanu wšitke zjawne akcije jenož hołe słowa“. Kaž SN zhonichu, zetka so gmejnska rada Ralbicy-Róžant dźensa k wurjadnemu klawsurnemu posedźenju w naležnosći.

Ralbičanscy starši su mjeztym zwisk k SŠT nawjazali. „Sym z rěčnicu 4. lětnika zakonske a politiske móžnosće za wu­two­rjenje dwučarowosće, potajkim zarjado­wanja dweju rjadownjow w přichodnym 5. lětniku w Ralbicach, přešła. Začuwam, kak wusko starši hromadźe dźěłaja a kak zaměr jich jednoća“, předsydka SŠT rozłoži a namołwja jich njepopušćić. Starši tuž dale­ wojuja. Wčera su w Budyskim Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje (LaSuB) nawodźa wyšich šulow wo zarjadowanju 5. lětnikow wuradźowali. „Za žanu šulu w našej zamołwitosći njejsmy rozsudźili“, zdźěli rěčnik LaSuB dr. Jens Drummer. Proces­ rozwažowanja je nastorčeny. Je tuž wotewrjene, kak w Ralbicach dale póńdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND