Wojuja dale

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy (SN/JaW). Serbske šulske towarstwo (SŠT) wočakuje jasne žadanje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant, wutworić dwě rjadowni w 5. lětniku. To zdźěli našemu wječornikej předsydka SŠT Ludmila Budarjowa na naprašowanje. Wona liči „ze stron politikarjow a statnych zamołwitych z jasnym rozsudom za dwě rjadowni, hewak wostanu wšitke zjawne akcije jenož hołe słowa“. Kaž SN zhonichu, zetka so gmejnska rada Ralbicy-Róžant dźensa k wurjadnemu klawsurnemu posedźenju w naležnosći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND