Zarjadnistwu přitwarja lift

štwórtk, 12. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z wotućacym nalěćom póčnje něchtóžkuli swoje wjetše a mjeńše předewzaća lěta zwoprawdźeć. Tež w městach a gmejnach mjeztym mócnje planuja, kaž bě tele dny w Hamoru słyšeć.

Hamor (AK/SN). Swój gmejnski zarjad chce Hamorska gmejna za přichodne wužadanja wukmanić. To je nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs na zašłym posedźenju gmejnskich radźićelow podšmórnył. Woni jednohłósnje wobzamknychu, zarjadniskemu twarjenju lift při­twarić a fasadu domu ponowić. Wšo dohromady ma projekt něhdźe 195 000 eurow płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND