Cyłu flotu nowych jězdźidłow přepodali

póndźela, 23. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
24 nowych wohnjowobornych awtow a zasadźenskich jězdźidłow, mjez nimi tež tajkej kaž na wobrazu, je Sakska tele dny w Narću wjacorym swojim komunam za wužiwanje přewostajiła.  Foto: Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće 24 nowych wohnjowobornych awtow a zasadźenskich jězdźidłow, mjez nimi tež tajkej kaž na wobrazu, je Sakska tele dny w Narću wjacorym swojim komunam za wužiwanje přewostajiła. Foto: Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće

Narć (SN/JaW). Cyłkownje 24 nowych wohnjowobornych a zasadźenskich jězdźidłow za katastrofowy škit su minjeny štwórtk w Narćanskej Krajnej wohnjowobornej šuli wokrjesam a bjezwokrjesnym městam přepodali. Hłownje jedna so při tym wo hašenske kaž tež gratowe awta. Flota ma hódnotu cyłkownje 7,6 milionow eurow, zdźěli sakske nutřkowne ministerstwo w nowinskej informaciji.

Z nowymi awtami narunaja stare a dodźeržane wozy wohnjowych woborow a katastrofoweho škita w swobodnym staće. Tak dóstanu mjez druhim wohnjowe wobory w Čornym Chołmcu, Ptačecach, Kulowje, Rěčicach a Slepom stajnje po jednym tankowym hašenskim jězdźidle TLF 4 000. Je to specialne jězdźidło, zasadźomne předewšěm při lěsnych wohenjach. Wšako ma wone tank za cyłkownje 4 500 litrow wody za hašenje a dalše přidatne wuhotowanje z hašenskimi hadźicami a wjacorymi pryskawami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND