Cyłu flotu nowych jězdźidłow přepodali

póndźela, 23. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
24 nowych wohnjowobornych awtow a zasadźenskich jězdźidłow, mjez nimi tež tajkej kaž na wobrazu, je Sakska tele dny w Narću wjacorym swojim komunam za wužiwanje přewostajiła. Foto: Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće 24 nowych wohnjowobornych awtow a zasadźenskich jězdźidłow, mjez nimi tež tajkej kaž na wobrazu, je Sakska tele dny w Narću wjacorym swojim komunam za wužiwanje přewostajiła. Foto: Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće

Narć (SN/JaW). Cyłkownje 24 nowych wohnjowobornych a zasadźenskich jězdźidłow za katastrofowy škit su minjeny štwórtk w Narćanskej Krajnej wohnjowobornej šuli wokrjesam a bjezwokrjesnym městam přepodali. Hłownje jedna so při tym wo hašenske kaž tež gratowe awta. Flota ma hódnotu cyłkownje 7,6 milionow eurow, zdźěli sakske nutřkowne ministerstwo w nowinskej informaciji.

Z nowymi awtami narunaja stare a dodźeržane wozy wohnjowych woborow a katastrofoweho škita w swobodnym staće. Tak dóstanu mjez druhim wohnjowe wobory w Čornym Chołmcu, Ptačecach, Kulowje, Rěčicach a Slepom stajnje po jednym tankowym hašenskim jězdźidle TLF 4 000. Je to specialne jězdźidło, zasadźomne předewšěm při lěsnych wohenjach. Wšako ma wone tank za cyłkownje 4 500 litrow wody za hašenje a dalše přidatne wuhotowanje z hašenskimi hadźicami a wjacorymi pryskawami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND