Ćopła zyma rybam njetyła

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće knježi idyliski měr wokoło hatow ryboweho předewzaća w Chrjebi. Z nalětnim wožiwjenjom so to bórze změni. Rybarjo maja za to, zo budźe lěto 2020 za nich wuspěšne. Foto: Jost Schmidtchen Hišće knježi idyliski měr wokoło hatow ryboweho předewzaća w Chrjebi. Z nalětnim wožiwjenjom so to bórze změni. Rybarjo maja za to, zo budźe lěto 2020 za nich wuspěšne. Foto: Jost Schmidtchen

Jednaćel Chrjebjanskeho rybarskeho předewzaća Rüdiger Richter zhladuje pozitiwnje na přichodne nadźijomnje dobre rybowe lěto. Přiwšěm njeje lětuša skerje ćopła zyma karpam a dalšim rybam jara tyła.

Chrjeba (JoS/SN). Pobrachowaceho lodu na hatach dla njeje w lětušej zymje w hatach k měrej dóšło. Čaple a kormorany mějachu tak lochku picu. Hospodarsku škodu móže hatar Rüdiger Richter jenož trochować. „Při předewzaću, kajkež my mamy, wučinja cyłolětna strata šěsćcyfrowu sumu. Rjadowanje wosebitych ćežow a wotrunanje njetworitej žadyn prawy poměr“, wón podšmórnje.

Chrjebjanske hatarstwo měješe tónkróć dwaceći zymskich hatow z rybičkami. Prěnje su mjeztym wułójene, hłownje karpy a liny wšelakeje staroby. K tomu přińdźechu podźělnje wšitke družiny słódkowódneje ryby. „Po tuchwilnym stawje smy zwěsćili, zo drje su ryby zymu derje přetrali, mnohe pak su rubježnikow dla zranjene. Přez lěćo rany hoja, za nalětnje wikowanje pak tajka ryba kmana njeje“, Rüdiger Richter wuswětla. Połsta procentow wšeho wobstatka njemóže wón kupcam poskićeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND