Ćopła zyma rybam njetyła

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće knježi idyliski měr wokoło hatow ryboweho předewzaća w Chrjebi. Z nalětnim wožiwjenjom so to bórze změni. Rybarjo maja za to, zo budźe lěto 2020 za nich wuspěšne.  Foto: Jost Schmidtchen Hišće knježi idyliski měr wokoło hatow ryboweho předewzaća w Chrjebi. Z nalětnim wožiwjenjom so to bórze změni. Rybarjo maja za to, zo budźe lěto 2020 za nich wuspěšne. Foto: Jost Schmidtchen

Jednaćel Chrjebjanskeho rybarskeho předewzaća Rüdiger Richter zhladuje pozitiwnje na přichodne nadźijomnje dobre rybowe lěto. Přiwšěm njeje lětuša skerje ćopła zyma karpam a dalšim rybam jara tyła.

Chrjeba (JoS/SN). Pobrachowaceho lodu na hatach dla njeje w lětušej zymje w hatach k měrej dóšło. Čaple a kormorany mějachu tak lochku picu. Hospodarsku škodu móže hatar Rüdiger Richter jenož trochować. „Při předewzaću, kajkež my mamy, wučinja cyłolětna strata šěsćcyfrowu sumu. Rjadowanje wosebitych ćežow a wotrunanje njetworitej žadyn prawy poměr“, wón podšmórnje.

Chrjebjanske hatarstwo měješe tónkróć dwaceći zymskich hatow z rybičkami. Prěnje su mjeztym wułójene, hłownje karpy a liny wšelakeje staroby. K tomu přińdźechu podźělnje wšitke družiny słódkowódneje ryby. „Po tuchwilnym stawje smy zwěsćili, zo drje su ryby zymu derje přetrali, mnohe pak su rubježnikow dla zranjene. Přez lěćo rany hoja, za nalětnje wikowanje pak tajka ryba kmana njeje“, Rüdiger Richter wuswětla. Połsta procentow wšeho wobstatka njemóže wón kupcam poskićeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND