Trjebinjenjo tójšto planuja

pjatk, 03. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Mała wjes w srjedźnej Łužicy chce lětsa wjacore jubileje swjećić

Trjebin (JoS/SN). Domowinska skupina Trjebin so nadźija, zo njetrjeba za lětsa předwidźane zarjadowanja a předewzaća wotprajić. Lěto 2020 je za wjesnjanow trójne jubilejne lěto. Tak zhladuja na 75. róčnicu załoženja Domowinskeje skupiny, na 110. narodniny Hanza Šustera a na dźesaćlětne wobstaće jeho statoka. 17. meje chcedźa „Njedźelne hudźbne dopołdnjo“ wotměć. Předsydka Domowinskeje skupiny Angelika Balccyna ma wězo nadźiju, zo „wšitko wotprajić njetrjebamy“. Bjez zadźěwkow, kaž hewak, z wěstosću njepóńdźe. To pokazuje so hižo nětko do jutrow. Loni je so Domowinskej skupinje tójšto radźiło. Zhromadnje su z dźěćimi w pěstowarni „Lutki“ jutrowne jejka debili a kónc apryla za meju pletwu wili. Tradicionalny koncert do nalěća, njedźelu do jutrow z Mužakowskej bigband harmonikow, bě wjace hač 75 wopytowarjow zwjeselił.

W srjedźišću steješe serbske žiwjenje na wsy. W meji a oktobru zetkachu so Domowinjenjo w małym kruhu „Na Šusterec kachlowej ławce“, powědajo sej baje a spěwajo kěrluše ze Slepjanskeje wosady. Tak je tež spočatk junija na „Njedźelne hudźbne dopołdnjo“ w bróžni wulka syła ludźi přichwatała.

Tajke a dalše zarjadowanja měli so po planje tež w lěće 2020 wotměć. Angelika Balccyna nochce tomu wěrić, zo móhło-li so runje w jubilejnym lěće wšitko nimokulić. „To by wosebje našich staršich čłonow Domowinskeje skupiny zrudźiło. Katastrofam mamy so podwolić. Starši ludźo z našich kruhow drje to hišće najlěpje rozumja.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND