Pjeć towarstwow – pjeć hrajerjow – pjeć prašenjow

wutora, 07. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Robert Lejnart (nalěwo) je poprawom na hrajnišću krótšo stupać chcył. Do korona-přestawki pak bě wón zaso časćišo za SJ Njebjelčicy kopački šnórował.Wotrowčan Maćij Wróbl, škitar w cyłku ST Marijineje hwězdyDenny Gloxyn a jeho koparscy kolegojo wužiwaja dołhu přestawku, zo by so ­lacaret Sokoła Ralbicy/Hórki wuprózdnił. Jörg StephanFabian Šěrak, stajny hrajer prěnjeho koparskeho mustwa ST 1922 RadworMaksimilan Zahrodnik (2. wotlěwa, Chrósćicy) by rady zaso na hrajnišću stał a prawu kopańcu hrał.

Koparjo tuchwilu na zjawnych hrajnišćach za kulowatej kožu njehonja, štož je za nich chětro njezwučene. Jurij Bjeńš je so tuž raz w serbskich sportowych zjednoćenstwach naprašował a wot pjeć hrajerjow stajnje pjeć wotmołwow na slědowace pjeć prašenjow dóstał:

(1) Kak zlě za tebje je, zo so trening a hry njewotměwaja?

(2) Trenuješ sam doma? Jeli haj, kak husto a na kotre wašnje?

(3) Hraješ nětko husćišo kopańcu na konsoli abo wužiwaš čas hinak?

(4) Kak měła so dotalna hrajna doba po twojim měnjenju we wašej lize a pola profijow zakónčić?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND