Wosebitosć w cyrkwi widźeć

srjeda, 08. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Njewšědny póstny křiž z folije a bitumena je tuchwilu w Budyskej tachantskej cyrkwi widźeć.  Foto: SN/Hanka Šěnec Njewšědny póstny křiž z folije a bitumena je tuchwilu w Budyskej tachantskej cyrkwi widźeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN). Najebać wšitke wuwzaćne rjadowanja je Budyska tachantska cyrkej dale přistupna. Tam steji tuchwilu póstny křiž, kotryž móhł w času, hdyž dyrbja so ludźo zetkawanja z druhimi wzdać, jako městno słužić, swojej izolaciji wućeknyć. Njewšědny křiž steji na centralnym ewangelskim hłownym wołtarju.

Křiž z folije za rostlinarnje a ze šěreho płatu wulki rum cyrkwje optisce pomjeńši, a to runje tam, hdźež stej katolski a ewangelski dźěl Božeho domu z płotom dźělenej. Wid na wołtar w katolskim dźělu cyrkwje je tak wědomje přetorhnjeny. To směmy tež symbolisce widźeć, přetož něchtóžkuli so tele dny wotrěznjeny a izolowany čuje, hdyž njemóže swojich lubych wopytać abo hdyž dowolnicy domoj njemóža.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND