Wosebitosć w cyrkwi widźeć

srjeda, 08. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Njewšědny póstny křiž z folije a bitumena je tuchwilu w Budyskej tachantskej cyrkwi widźeć.  Foto: SN/Hanka Šěnec Njewšědny póstny křiž z folije a bitumena je tuchwilu w Budyskej tachantskej cyrkwi widźeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN). Najebać wšitke wuwzaćne rjadowanja je Budyska tachantska cyrkej dale přistupna. Tam steji tuchwilu póstny křiž, kotryž móhł w času, hdyž dyrbja so ludźo zetkawanja z druhimi wzdać, jako městno słužić, swojej izolaciji wućeknyć. Njewšědny křiž steji na centralnym ewangelskim hłownym wołtarju.

Křiž z folije za rostlinarnje a ze šěreho płatu wulki rum cyrkwje optisce pomjeńši, a to runje tam, hdźež stej katolski a ewangelski dźěl Božeho domu z płotom dźělenej. Wid na wołtar w katolskim dźělu cyrkwje je tak wědomje přetorhnjeny. To směmy tež symbolisce widźeć, přetož něchtóžkuli so tele dny wotrěznjeny a izolowany čuje, hdyž njemóže swojich lubych wopytać abo hdyž dowolnicy domoj njemóža.

Folijowy wobraz z podobiznu křižo­waneho je twórba Dietmara Wapplera (1938–2010). Wuměłc bě jón do štyrjoch dźělow roztřihał, kóždy za sebje zaramikował a zaso hromadźe zestajał. Tak dopomina wobraz na rozdźělenje ­Jězusoweje drasty. Na foliju namolo­wany čorny křiž z bitumena nasta w poslednim žiwjenskim lěće wuměłca. Křiž njeskutkuje jenož pochmurny, ale je tež z čerwjenym kamjenjom krónowany. Hładki powjerch folije špiheluje swěčki na wołtarju.

Kaž dźowka wuměłca Astrid Wappler praji, křiž wopytowarja napomina pozastać w hektiskim času, kotryž tuchwilu po zdaću změrom steji.

Budyska tachantska cyrkej je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 14 hodź. wočinjena, sobotu wot 10 do 16 hodź. a njedźelu wot 12 do 16 hodź.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND