Dobre knihi pomhaja

srjeda, 08. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Uwe Gutšmidt z Bórkowow pisa:

Dožiwjamy tuchwilu spodźiwny čas. W interneće čitach hesło: „Die Grenzen dicht, die Regale leer. Willkommen in der DDR.“ Ludźo so strachuja, zo stat a towaršnosć kontrolu zhubitej. Jako bywši staćenjo NDR smy tajke něšto hižo dožiwili. Mnozy zhubichu dźěło, ći, kotřiž běchu starši hač 55 lět, su přez nóc wuměnkarjo byli. Dźensa je kriza hinašeho razu, ale mamy hišće mjenje swobody hač za čas NDR. Kemše so zjawnje njeswjeća, płaći zakaz kontaktow, serbska wučba na zakładnych šulach spi, towarstwa a dalše gremije – mjez nimi tež Pónaschemu a Domowina – so njeschadźuja, serbske institucije maja homeoffice a wobchody su zawrjene. Kóždemu móže smjerć hrozyć, kiž so z wirusom natyknje.

Na zbožo pak mamy internet. Tak je móžno sej tež w času koronakrizy knihi internetnje kupić a je čitać. Ja wobstarach sej „Statistiku łužiskich Serbow“ Arnošta Muki a mytowany roman „Stern 111“ ­Lutza Seilera. Wobě mam za wažnej a wužitnej w časach krizy. Kniha Muki w němskim přełožku Roberta Lorenca je dobra. Z njej dóstawa kóždy, kiž so za stawizny Serbow zajimuje, dobry zakład. Přełožowarjej słuša wulka chwalba. Jara dokładnje čitach informacije wo Dešnje, Bórkowach, Wjerbnje a Hochozy. Tež w lěće 2020 Łužica njeje žana „rěčna pusćina“. Kóždy wobknježi němsku rěč, ale serbšćinu tu tež mnozy wuknu. Je pak přemało rěčnych rumow, čehoždla so wulki dźěl ludźi z literaturu zaběra.

Kritice pak přiwšěm mam: Pisajo wo Delnjej Łužicy jenož wurazaj „sorbisch“ a „Sorbentum“ wužiwać mam za trochu njezbožowne. Što chce awtor z tym docpěć, što je jeho zaměr – serbskosć w Delnjej Łužicy zaso wožiwić abo wulki muzej z rjanymi serbskimi tafličkami natwarić a zašłosć glorificěrować? Mi pobrachuje tu delnjoserbski wid!

Tež knihu „Stern 111“ mam za zajimawu. Je to tak mjenowany „přewrótowy roman“. Tajke něšto w delnjoserbšćinje nimamy. Rady bych tuž delnjoserbski roman napisał, štož wězo wot toho wotwisuje, hač tež nakładnistwo namakam, kotrež jón wuda. Wšako měła kniha w delnjoserbskej rěči wuńć. Tak chcu krizu na dobro našeho ludu wužić, a wjeselu so na narodne dźěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND