Přetwar w časowym planje

póndźela, 20. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym zo je so w bywšej kupnicy nutřka hižo wjele změniło, twarja wonka betonowu platu, zo móhli zawěsćenski běrow rozšěrić.  Foto: Marian Wjeńka Mjeztym zo je so w bywšej kupnicy nutřka hižo wjele změniło, twarja wonka betonowu platu, zo móhli zawěsćenski běrow rozšěrić. Foto: Marian Wjeńka

Mnohich Worklečanow zajimuje, kak z bywšeje wjesneje kupnicy dnjowa hladarnja za starych ludźi nastawa. Někotři su tam samo hižo po twarnišću dundali, štož pak njeje dowolene. SN su so wo aktualnym stawje wobhonili.

Worklecy (SN/MWj). Na twarnišćach je přistup zakazany. To płaći tež za bywšu Worklečansku kupnicu. Dokelž pak někotrehožkuli wjesnjana zajimowaše, kajke tam nětko wupada, dyrbješe mějićel Carsten Šnajder twarski płót wokoło swojeho objekta stajić, zo njeby k njezbožam dóšło. Serbske Nowiny pak smědźachu so takrjec oficialnje rozhladować.

Wonkownje jako prěnje napadnje, zo su so wjacore štomy na ležownosći zhubili. „Te běchu na puću, dokelž ma so tam přizamknjenje pitneje wody kłasć. Nimo toho planuju na třěše fotowoltaisku připrawu, kotraž by hewak w chłódku štomow była“, zawěsćenski markler rozłoži. Před jeho běrowom nastawa tuchwilu betonowa plata, na kotrejž ma so zawěsćenski běrow rozšěrić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND