Naprawy nastupajo něhdyše epidemije a natykliwe chorosće

štwórtk, 23. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Mrětwy a natykliwe chorosće su stajnje hižo njepokoj a strachi wubudźeli. Z prěnjeje połojcy 14. lětstotka znata je nam epidemija mór, na kotryž bě ně­hdźe třećina tehdyšeje ludnosće Europy zahinyła. Zo bychu spěšnemu rozšěrjenju zadźěwali, znajachu hižo tehdy wšelake naprawy a předpisy. Bě-li něchtó z wěstymi symptomami njenadźicy zemrěł, tak, zo wobsteješe podhlad ćerpjenja na natykliwu chorosć, dyrbjachu swójbni wěsty čas doma wostać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND