Z wěstotnym wotstawkom

štwórtk, 30. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada so na hinašim městnje schadźowała

Njeswačidło (JK/SN). Tučasne hygieniske postajenja a naprawy, swoju a strowotu druhich škitać, su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo na wutornym posedźenju w tamnišim domje wohnjoweje wobory kruće dodźerželi. Kaž wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) našemu wječornikej zdźěli, sedźachu radźićeljo w předpisanym wotstawku a mějachu škit za nós a hubu. Přiwšěm móžachu wo mnohich temach, kotrež stejachu na dnjowym porjedźe, porjadnje wuradźować.

Dojednać móžachu so na to, pokryw wšelakich gmejnskich dróhow ponowić a skrućić. Wosebje w Šešowje a Holešowje smědźa so wobydlerjo na lěpši a runiši powjerch dróhow wjeselić. W Holešowje před Pěčkec zahrodnistwom chce gmejna Njeswačidło betonowu jězdnju tak wukmanić, zo hodźi so lěpje wužiwać. Tež hdyž njehodźa so wšitke ko­munalne puće ponowić, su radźićeljo spokojom a móžachu nadawk přepodać w serbskich gmejnach derje znatej specialnej firmje Kutter z Plaue, kotraž dróhi w dobrej kwaliće zhotowja.

Dojednać njemóžachu so radźićeljo nastupajo wobnowjenje třěchi wohnjowoborneje gratownje w Zarěču. Kak ma so třěcha ponowić, njehodźi so tak lochko rozsudźić, dokelž chce gmejna tu poměrnje mało inwestować. Wšako su financy za to dźěl pawšalneho spěchowanja Sakskeje, a změja-li tu zbywace pje­njezy, móža wjace za wobnowjenje bydlenjow w Njeswačidle nałožić. Rozsud w naležnosći su tuž na mejske posedźenje přesunyli. Potom so nadźijeja, zo namakaja kmanu a tunju wariantu třěchi.

Na swojich přichodnych zetkanjach budu so gmejnscy radźićeljo na nowe wobličo zwučić dyrbjeć. Radźićel Gerd Graumüller bě wjesnjanosće hižo w měrcu próstwu zapodał, jeho wosobinskich přičin dla z čestnohamtskeho dźěła wuswobodźić. Gerd Schuster so nadźija, zo móža potom wot junija zaso z kompletnej gmejnskej radu dźěłać. Za meju maja hižo termin posedźenja, a za nje so nadźijeja, zo smědźa je potom zaso pod normalnymi wuměnjenjemi přewjesć.

Po Njeswačanskim hrodowym parku je dale móžno so wuchodźować, a to bjez wobmjezowanjow. Jenož oficialne zahajenje sezony, kotrež bě za meju planowane, přestorči Towarstwo přećelow kultury a domizny na junij. Wopyty Njeswačanskeho parka drje su nětko hižo móžne, kulturne zarjadowanja pak tam hišće žane njewotměwaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND