Z wěstotnym wotstawkom

štwórtk, 30. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada so na hinašim městnje schadźowała

Njeswačidło (JK/SN). Tučasne hygieniske postajenja a naprawy, swoju a strowotu druhich škitać, su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo na wutornym posedźenju w tamnišim domje wohnjoweje wobory kruće dodźerželi. Kaž wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) našemu wječornikej zdźěli, sedźachu radźićeljo w předpisanym wotstawku a mějachu škit za nós a hubu. Přiwšěm móžachu wo mnohich temach, kotrež stejachu na dnjowym porjedźe, porjadnje wuradźować.

Dojednać móžachu so na to, pokryw wšelakich gmejnskich dróhow ponowić a skrućić. Wosebje w Šešowje a Holešowje smědźa so wobydlerjo na lěpši a runiši powjerch dróhow wjeselić. W Holešowje před Pěčkec zahrodnistwom chce gmejna Njeswačidło betonowu jězdnju tak wukmanić, zo hodźi so lěpje wužiwać. Tež hdyž njehodźa so wšitke ko­munalne puće ponowić, su radźićeljo spokojom a móžachu nadawk přepodać w serbskich gmejnach derje znatej specialnej firmje Kutter z Plaue, kotraž dróhi w dobrej kwaliće zhotowja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND