Horsta Zusu počesća z plaketu Konrada Zusy

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). 25 lět po smjerći sławneho syna Wojerec Konrada Zusy a 25 lět po tym zo su jemu čestne měšćanstwo spožčili, wuznamjeni město lětsa syna wunamakarja kompjutera prof. Horsta Zusu z Konrada Zusowej plake­tu města Wojerec. To je tamniša měšćanska rada na swojej njedawnej zhromadźiznje jednohłósnje rozsudźiła. Myto spožča město kóždej dwě lěće wosobinam, kotrež maja wulke zasłužby při hajenju a šěrjenju namrěwstwa čestne­ho woby­dlerja Konrada Zusy. Naposledk běchu­ Horsta-Dietera Brähmiga z plaketu wuznamjenili. Wón bě wot lěta 1994 do 2006 Wojerowski wyši měšćanosta.

Prof. Horst Zuse, syn wunamakarja kompjutera, narodźi so 1945 w Hindelangu w schwabskim wokrjesu Oberallgäu w Bayerskej njedaloko Oberstdorfa. Po šulskim wukubłanju a maturje stu­dowaše wón elektrotechniku na Tech­niskej uniwersiće Berlin a zakónči studij z diplomom. Lěta 1983 promowowaše wón na diplomoweho inženjera a 1998 habilitowaše na Berlinskej TU wuspěšnje za praktisku informatiku. Fachowa wy­soka šula Łužica Zły Komorow powoła jeho­ 2006 za honorarneho profesora a tři lěta pozdźišo samo za profesora.

Wot smjerće swojeho nana wěnuje so Horst­ Zuse intensiwnje herbstwu kaž tež posrědkowanju idejow wunamakarja kompjutera. Wot lěta 1996 do 2000 je wón „Konrada Zusowu multimedia­show“ wuwił. W njej zaběra so ze stawi­znami a wuwićom kompjutera. W lěće 2001 je we wójnje zničeny ličak swojeho nana Z 3 zaso natwarił, hódnoćejo tak wukon nana. Horst Zuse Wojerecy prawidłownje wopytuje a wudźeržuje dobre zwiski z kompjuterowym muzejom. Nimo toho podpěruje wón projekty Łu­žiskeho technologiskeho a załožerskeho centruma a přednošuje časćišo we Wojerowskim Powołanskošulskim centrumje „Konrad Zuse“. Dźakowano Horstej Zusemu móžeše kompjuterowy muzej swójbne wobrazy Konrada Zusy dóstać, kotrež su mjez druhim w muzeju wustajene. „Kuratorij a Forum Konrada Zusy Wojerecy matej jeho tuž za počesćenje z Zusowej plaketu 2020 města Wojerec za hódneho“, podšmórny Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) we wopodstatnjenju. Přepodać chcedźa Horstej Zusy plaketu we wobłuku swjedźenskeho akta, kotryž planuje měšćanska rada po lětnjej přestawce.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND