Iniciatiwnicy warnujapřed digitalnej techniku

wutora, 26. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). We Wojerecach a Wjelcej nastawaja tuchwilu wšelake wobłuki slědźenja na polu načasneje digitalneje techniki 5G. Techniska uniwersita Drježdźany přepytowanja wědomostnje přewodźa. Do wutwara teleje techniki je wobydlerska iniciatiwa „Žiwi wostać“ na Kulowskej měšćanskej radźe zańdźenu srjedu warnowała. Radźićeljo pak žanežkuli prašenja njemějachu. Hižo loni w septembrje bě Frank Fitzek, profesor za komunikaciske syće pola Telekom, na Wojerowskej měšćanskej radźe zwěsćił, zo so „slědźenja w zhromadnym dźěle z předewzaćemi kaž Nokia, Claas a Liebherr we wobłukach ratarstwo, twarstwo a by­dlenje wotměwaja“. Hižo tehdy bě so wot lěta 2008 wobstejaca wobydlerska iniciatiwa kritisce słowa jimała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND