Pomnik za wopory ćěkańcy

štwórtk, 04. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez ewangelskej cyrkwju a Łazowskej radnicu steja hižo tři pomniki. Nětko ma dalši k tomu přińć, kotryž dopomina na wopory ćěkańcy a wuhnanstwa ze Šleskeje 1945.  Foto: Andreas Kirschke Mjez ewangelskej cyrkwju a Łazowskej radnicu steja hižo tři pomniki. Nětko ma dalši k tomu přińć, kotryž dopomina na wopory ćěkańcy a wuhnanstwa ze Šleskeje 1945. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). We Łazu ma bórze nowy pomnik na wopory wuhnaća ze Šleskeje dopominać, kaž wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na njedawnym na posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady po­twjerdźi. Mnozy z ćaha ćěkancow 1945 namakachu w Šćeńcy schow a nowu domiznu. Z teje přičiny chcedźa pomnik nastajić. Iniciatiwu za to wuwił je wjesnjanosta Thomas Leberecht zhromadnje z něhdyšim gmejnskim radźićelom Dietmarom Kugelom ze Złyčina.

Kamjeń za pomnik – namakany błudźenk – ma jako plastika tři wosoby zwobraznić, kotrež ćěkaja. Stajić chce gmejna pomnik na ležownosći něhdyšeho kěrchowa Łazowskeje ewangelskeje wosady. Gmejna Łaz je próstwu wo spěchowanske srědki sakskemu ministerstwu za nutřkowne, we wobłuku prašenjow wo wuhnatych a ćěkancach, stajiła. Za to ma hižo pozitiwnu wotmołwu. Pomnik nastajić budźe bjez kóštow za zarjadnistwo. Njewotwisnje wot toho proša iniciatorojo wo podpěru.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND