Nowe hrajkanišćo wosrjedź wsy nětko wužiwaja

štwórtk, 04. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wulke wjeselo knježeše swjatki póndźelu, jako móžachu Chelnjanske dźěći nowe wjesne hrajkanišćo prěni raz wužiwać. Stare a dodźeržane hrajkanišćo, kotrež bě hišće Małowjelkowska gmejna twariła, běchu wotstronili.  Foto: Carmen Schumann Wulke wjeselo knježeše swjatki póndźelu, jako móžachu Chelnjanske dźěći nowe wjesne hrajkanišćo prěni raz wužiwać. Stare a dodźeržane hrajkanišćo, kotrež bě hišće Małowjelkowska gmejna twariła, běchu wotstronili. Foto: Carmen Schumann
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND