Mało chwile za nowotwar

póndźela, 08. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Rownjanske dźěćace dnjowe přebywanišćo „Milenka“ je serbskeho rěčneho koncepta a swójbneje atmosfery dla jara woblubowane. Nětko so wjesna a gmejnska rada wo nowotwar prócujetej.  Foto: Constanze Knappowa Rownjanske dźěćace dnjowe přebywanišćo „Milenka“ je serbskeho rěčneho koncepta a swójbneje atmosfery dla jara woblubowane. Nětko so wjesna a gmejnska rada wo nowotwar prócujetej. Foto: Constanze Knappowa

Sakska a wokrjes přidatej pjenjezy za pěstowarnju – ale jenož hač do 2022

Rowno (CK/SN). Dny Rownjanskeje ­pěstowarnje „Milenka“ zdadźa so ličene być, znajmjeńša w nětčišim twarjenju. Město toho zo bychu wobstejacy dom saněrowali, chcedźa nowy natwarić. Tale tema wobydlerjow wsy w Slepjanskej gmejnje jara zaběra. To bě tež na zahajenskim zarjadowanju za wjesny wuwićowy koncept jasnje pytnyć.

Runja Rownjanskej wjesnej radźe je so nětko tež techniski wuběrk Slepjanskeje gmejny za to wuprajił, zo měła gmejnska rada 7. julija zasadnje rozsudźić, nowe dźěćace přebywanišćo wosrjedź wsy natwarić dać. Nazymu 2019 je sakski ­kabinet rozsudźił, za to dwaj milionaj ­eurow přewostajić. Pjenježne srědki su dźěl dwójneho etata 2021/2022 Swobodneho stata Sakskeje a dyrbja hač do 31. decembra 2022 wužiwane być. „To je sportowski zaměr, tohodla dyrbjeli so nětko z nim zaběrać“, praji wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan). Pjenjezy přewostajić chce tež Zhorjelski wokrjes we wobłuku spěchowanja pěstowarnjow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND