Wosebity fonds wotpokazali

wutora, 09. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Koronakriza bě tež na zašłym posedźenju Kamjenskeje měšćanskeje rady jedna z hłownych temow. Jednohłósnje radźićeljo rozsudźichu, zo wzdadźa so nachwilnje wosebitych popłatkow gastronomiskich předewzaćow. To płaći na přikład za hosćency, kotrež maja blida a stólcy tež na chódniku nastajene. Radźićel Thomas Uslaub (CDU) w tym zwisku kritizowaše, zo njepłaći tele wolóženje tež za nastajenje wabjenskich srědkow, za plakatěrowanje a za mobilnych wikowarjow.

Wotpokazali su radźićeljo namjet frakcije Lěwicy, kotraž chcyše wosebity fonds 15 000 eurow wutworić. Z nim měli ­předewzaća, towarstwa a jednotliwcow w ćežkich padach podpěrać, za kotrychž statne podpěranske naprawy předwidźane njejsu. „Njewotwisnje wot prašenja, hač je tajki fonds hladajo na mnohostronske pomocne naprawy trěbny abo nic, měnju, zo hodźa so jednotliwe ćežke pady z wobkrućenej próstwu tež w měšćanskej radźe abo w jednym z wuběrkow rozrisać“, Thomas Uslaub wuzběhny. Wjetšina Kamjenskich měšćanskich radźićelow bě jeho měnjenja a namjet frakcije ­Lěwicy wotpokaza.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND