Bohata hasa budźe twarnišćo

póndźela, 15. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Po žadanju wikowarjow a hosćencarjow dźěła na nazymu přestorčili

Budyšin (SN/MWj). Wot spočatka septem­bra hač do kónca oktobra budźe na Budyskej Bohatej hasy milinowe zastaranje ponowjene. Kaž ze zdźělenki měšćan­skeho zarjadnistwa wuchadźa, dyrbja to činić, dokelž bě w zašłosći časćišo k wupadam miliny we wobłuku zarjadowanjow dóšło. Nimo toho je potrjeba za milinu dźensa wjetša dyžli před lětami.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND