Nawjes ma rjeńši napohlad dóstać

wutora, 16. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Wjesne srjedźišćo Dźěwina z gratownju dobrowólneje wohnjoweje wobory, z komunalnej pěstowarnju a priwatnym wjesnym wobchodom ma přichodnje hišće rjeńši napohlad dóstać. Za wotpočnišćo kolesowarjow, za pěc a parkowanišćo z wosom městnami je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju prěnje twarske nadawki přepo­dała.

Hłuboko­twarske dźěła a wonkowne připrawy w cyłkownym wobjimje 50 000 eurow změje po woli radźićelow firma Strabag na starosći. Wotpočnu hětu a pěc ma předewzaće z Dźěwina za 72 000 eurow natwarić. Za wobě předewzaći móže komuna spěchowanske srědki wužiwać. „Hěta za kolesowarjow ma na nawsy nastać. Před njej wutworimy parkowanske městna a hnydom pódla dalše městno za zbrašenych“, rozłoži sobudźěłaćer twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Enrico Mrusek. Po jeho słowach ma so nawjes nimo toho wozelenić. Na te wašnje nastanje areal, kotryž přeproša k wotpočnjenju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND