Lessingowa biblioteka za 1 200 eurow knihi kupiła

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Kamjenskej bibliotece maja wulki wuběr knihow za knižne lěćo. Serbske knihi drje tam podarmo pytaš, serbskich čitarjow wšak nic.  Foto: Marion Kutter W Kamjenskej bibliotece maja wulki wuběr knihow za knižne lěćo. Serbske knihi drje tam podarmo pytaš, serbskich čitarjow wšak nic. Foto: Marion Kutter

Kamjenc (SN/mwe). Wot lěta 2011 słuša Kamjenska Lessingowa biblioteka k wjace hač sto knihownjam Sakskeje, kotrež přeco we wulkich prózdninach knižne lěćo organizuja. Jara woblubowane je zarjadowanje tež mjez serbskimi holcami a hólcami, šulerjemi z Ralbic, Chrósćic a Pančic-Kukowa.

Byrnjež Kamjenska biblioteka serbske dźěćace a dalše knihi w swojim wobstatku njeměła, maja wjacore serbske swójby wuski poćah k domej. To zaleži tež na dobrym niwowje kóždolětneho knižneho lěća. Po cyłej Sakskej bě so na nim loni něhdźe 7 000 šulerjow wobdźěliło, w Kamjencu samym něhdźe 100. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo projekt spěchuje, sakski zwjazk bibliotekow jón koordinuje.

W bibliotece Lessingoweho domu so lětuše knižne lěćo póndźelu, 6. julija, zahaji. Zarjadowanje jědnaće- do 16lětnych animěruje, do raja pismikow so podać. Za to je Kamjenska knihownja za 1 200 eurow topaktualne wudaća kupiła. Dorosćacy móža při čitanju daloke galaksije přeslědźić, zajimawe wosobiny zeznać a wjesołe dyrdomdejstwa dožiwić. Štóž tři knihi přečita, dóstanje wot kultusa wosebity certifikat.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND