Maltezojo chorownje dale zawěsćeja

póndźela, 29. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Při nowym aparaće za dialyzu na intensiwnej staciji Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana: šeflěkar dr. Rüdiger Soukup, wučer dr. Matthias Busch a jednaćel Sven Heise (wotlěwa)  Foto: Stephanie Hänsch Při nowym aparaće za dialyzu na intensiwnej staciji Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana: šeflěkar dr. Rüdiger Soukup, wučer dr. Matthias Busch a jednaćel Sven Heise (wotlěwa) Foto: Stephanie Hänsch

Maltezojo su za dwě swojich šěsć na předań stejacych chorownjow hižo kupne zrěčenje podpisali. Wjace pak na naprašowanje Serbskich Nowin najprjedy raz zdźělić nochcychu.

Kamjenc (SN/mwe). „Za sakske chorownje po wuprajenju našeho towaršnika jednanja tuchwilu traja“, wuswětla Ste­phanie Hänsch, wjednica předewzaćelskeje komunikacije maltezow Sakskeje-Braniborskeje. Zamołwitosć za předań a z njej zwjazane konsekwency ma jeničce katolska pomocna organizacija ze swojim sydłom w Kölnje. „Nam stej ruce wjazanej a móžemy na naprašowanje medijow a dalšich jenož to rjec, štož z běrowa generalneho społnomócnjeneho Karl Prinza zu Löwensteina zhonimy“, Stephanie Hänsch praji.

Kaž z najnowšeho wozjewjenja jednaćelstwa maltezow Němskeje wuchadźa, su w minjenych měsacach intensiwne rozmołwy z potencielnymi nošerjemi wjedli. Wšako chcedźa „za kóždu městnosć a kóždy dom to najlěpše“.

Dwaj domaj, chorownja swj. Hildegardisy w Kölnje a chorownja zbóžneho Gerharda w Bonnje, stej mjeztym w rukach załožby rjadu celitinow a Helios-klinikow. „Nastupajo dalše štyri domy smy z přihódnymi nošerjemi w jara dobrej rozmołwje“, wuprajataj so Verena Hölken a Karl Prinz zu Löwenstein z jednaćelstwa maltezow.

Najebać proces změny nošerstwa maltezojo swoje chorownje dale zawěsćeja. Tak su hakle njedawno gynekologisku praksu za přepytowanje žonow a samodruhich w přizemju Kamjenskeje chorownje zaměstnili. Tak maja pacienća krótše puće na swoje stacije w gynekologiji, porodowej klinice a nuzowej přijimarni. Po lochkim puću so tež pacienća w jězbnym stole tam dóstawaja.

Dalša zwjeselaca powěsć z Kamjenskeje chorownje je, zo maja tam nowu připrawu za dialyzu. Za to je Lessingowe město po wobzamknjenju měšćanskeje rady pjenjezy přewostajiło. Na posedźenju w aprylu bě najwyši gremij města lěkowarni přiražku hač do 100 000 eurow přizwolił. Wučer biologije a chemije, dr. Matthias Busch z Lückersdorfa, je za nowy dialyzowy aparat 570 eurow ze swójskeje móšnje přidał. „Leži mi na wutrobje, Kamjenskej chorowni a jeje sobudźěłaćerjam w tutym ćežkim času pokazać, kak wažny dom za nas wobydlerjow, naše město a region je“, so wón wjeseli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND