Přeće wuměłče „Irmchen“ spjelnił

štwórtk, 09. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Do Błobošojskeje muzejoweje bróžnje wabi tuchwilu wustajeńca pod hesłom „Žiwjenje za wuměłstwo“ z twórbami Irmgard Kulejoweje.  Foto: Martina Arlt Do Błobošojskeje muzejoweje bróžnje wabi tuchwilu wustajeńca pod hesłom „Žiwjenje za wuměłstwo“ z twórbami Irmgard Kulejoweje. Foto: Martina Arlt
Grodk (FAG/SN). Ludowa wuměłča a molerka Irmgard Kulejowa je tež daloko za mjezami Grodka znata. Wona pochadźa z wotbagrowaneje wsy Bukowa. Lět­dźe­satki dołho je wuměłsce skutkowała a cyle swojoraznu, kreatiwnu rěč wuwiwała. 91lětna zemrě wona w decembru 2018 a zawostaji tehdy wobšěrny molerski fundus. Grodkowčan Hans-Joachim Zain bě z wuměłču spřećeleny. „Irmchen“, kaž ju luboznje mjenowaše, bě sej přała, zo „njech po jeje smjerći jeje twórby hišće raz w Błobošojskej muzejowej bróžni wustaja. Sym jej to slubił a přeće nětko spjelnił. Njeličomne hodźiny sym jeje wuměłske zawostajenstwo přehladował. A sym to rady činił. Nětko je zdokonjane a myslu sej, zo je prezentacija poradźena“, rjekny Zain minjenu sobotu na wernisaži wustajeńcy w Błobošojcach (Bloischdorf). Z dohromady 36 wobrazami spomina přehladka pod hesłom ­„Žiwjenje za wuměłstwo“ na „łužiski original“. K technikam, kotrež bě Irmgard Kulejowa nało­žowała, słušeja mjez druhim rysowanje z čerwjenej krydu, z wolijom, wuhlom a pastelowymi barbami. Nimo toho zhotowješe wona akwarele, linolowe rězy a grafiki.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND