Hat wjesne srjedźišćo wožiwja

póndźela, 13. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebita parlička je nowowuhotowany wjesny hat we Wuježku wjesnjanam runje tak kaž kolesowarjam, kotřiž tam rady zastawaja.  Foto: Axel Arlt Wosebita parlička je nowowuhotowany wjesny hat we Wuježku wjesnjanam runje tak kaž kolesowarjam, kotřiž tam rady zastawaja. Foto: Axel Arlt

Wuježk (SN/at). Na čornej desce we Wuježku, gmejna Bukecy, čitaš hišće informaciju wo mytowanym projekće Čornobóskeho towarstwa we wobłuku sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ 2019, kategorija ReWir, kotryž su loni hłownje wotzamknyli. Přichodne tydźenje jón dokónča. Hižo nětko je wjesny hat w swojej nowej pyše wobydlerjam wokřewjenje a kolesowarjam po pućach pod Čornobohom witane zastanišćo.

„Wjesny hat ma so zaso stać z atraktiwnym a widźomnym wjesnym srje­dźi­šćom“, piše Čornobóske towarstwo. Přijědźeš-li z Bukec abo z Mješic do wsy, měritej so wóčce hnydom na hat. Na sewjernym pobrjohu nasta městno za swójby a hrajkanje. „Wuježčenjo tule městnosć rady wužiwaja“, powěda Norbert Wolf. Wjesnjanosta gmejny Bukecy dyrbi to wědźeć, wšako wón hnydom při haće bydli. Jeho ležownosć mjezuje na žiwy płót na wuchodnym pobrjohu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND