Ze štyrjomi temami za cyłu wjes(1)

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mejlku z powěsću wo mytowanym projekće w lětušim wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ Nadine Noack z Malešec rady  pokaza.  Foto: Axel Arlt Mejlku z powěsću wo mytowanym projekće w lětušim wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ Nadine Noack z Malešec rady pokaza. Foto: Axel Arlt

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Malešanska Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“ je nastupajo nowe ideje, kak ze serbšćinu we wsy wobchadźeć, prawa kowarnja idejow. Nic naposledk je sej­ předsydka jeje staršiskeje přirady ­Nadine Noack kłobuk na hłowu stajiła a hromadźe z dalšimi staršimi rozmyslowała, kak móhli wjesnjanow za zhromadne akcije zdobyć a při tym wězo něšto za serbsku rěč činić. „Zhoniwši wo wospjetnym wubědźowanju sakskeho fondsa ,Čiń sobu!‘ sym naše mysle prosće napisała a zapodała“, powěda 36lětna hladarka starych. Wosomlětna dźowka Liza chodźi w Malešecach do horta SŠT, jeje třilětna sotra Sofija do pěstowarnje.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND