Twarske dojednanje podpisane

póndźela, 27. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Moderne na přichod wusměrjene nowe stejnišćo za krajnoradny zarjad

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes rozšě­rja hač do lěta 2024 swójski krajno­radny zarjad na moderne a na přichod wusměrjene zarjadniske stejnišćo, hdźež budźe městno za cyłkownje 730 sobudźěłaćerjow. Na Zhorjelskej Dwórnišćowej, Berlinskej a Salomonowej dróze budu wažne wobłuki kaž wobydlerski zarjad, wotrjady za přizjewjenje jězdźidłow, bydlenski pjenjez, młodźinski zarjad a jobo­wy center koncentrowane. Nimo toho nastanu w Lubiju, Běłej Wodźe a Žitawje wobydlerske běrowy. Mjeńše wotdźěle zarjadniskeho dźěła maja so tež w Nowosólcu-Hródku, Mužakowje, Rózborku a Ebersbachu-Neugersdorfje zarjadować. „Chcemy wobydlerjam bóle bliske być a je docpěć. Wobłuki kaž stro­wotniski zarjad,­ weterinarny zarjad, přirodoškit a wobswět dźěłaja přichodnje bóle digitalnje z elektroniskimi aktami. Kročimy na prawym puću“, wuzběhny krajny rada wokrjesa Bernd Lange (CDU) minjenu srjedu w Zhorjelcu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND