Wulki sćežor nochcedźa

póndźela, 27. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Slepo (AK/SN). Němska železnica chce w Slepom nastajić 30 metrow wysoki škričkowy sćežor. Natwarić chcedźa jón sewjerowuchodnje dwórnišća, njedaloko hłubokotwarskeho předewzaća Gerhard Heilmann a industrijoweho puća. Gmejn­scy radźićeljo su so na swojim zašłym pose­dźenju jednohłósnje přećiwo twarej „GSM-R bazisowa stacija Slepo“ wuprajili. „Němska železnica je nam zdźěliła, zo chcedźa škričkowy sćežor jeničce za interne zaměry wužiwać. K tomu słuša na při­kład tež, hdyž chce lokomotiwnik z wuhibkarnju telefonować“, rozłoži Steffen Seidlich, nawoda zarjada za planowanje, twar a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa gmejnskim radźićelam. Techniski wuběrk je so intensiwnje z temu zaběrał a měješe mnohe prašenja: Nastanu problemy za strowotu? Kotre mjezy su hladajo na promjenja? Kak ma so transport realizować? Steffen Seidlich wo tym informowaše, zo železniski zwjazkowy zarjad proces jednanjow pruwuje a přewodźa. Próstwje, přewjesć woby­dlersku zhromadźiznu, pak wotpowě­dować njebudu.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND