Ličba dowolnikow tež w sprjewinym měsće přiběra

póndźela, 27. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wopytowarjo sprjewineho města, kaž tule před tachantskej pokładownju, sej Budyšin móhłrjec zaso wróćo zdobywaja.  Foto: Tobias Ritz Wopytowarjo sprjewineho města, kaž tule před tachantskej pokładownju, sej Budyšin móhłrjec zaso wróćo zdobywaja. Foto: Tobias Ritz

Budyšin (SN/MWj). Turistiska branša ­so po dospołnym zlemjenju w měrcu ­a aprylu poněčim zaso wočerstwja. Tole pytnu tež w Budyšinje. Štož je tele słónčne dny mjez Bohatej hasu a Hrodom wočiwidne, bě so hižo w meji započało pokazować. To wobkrućeja nětko ličby statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu.

Mjeztym zo běchu ličby přenocowanjow w sprjewinym měsće w aprylu na jědnaće procentow porno lětu 2019 spadnyli, docpěchu wone w meji hižo 42 procentow porno meji 2019, rěka w nowinskim zdźělenju měšćanskeho zarjadnistwa. Byrnjež před měsacomaj hišće krućiše koronowe postajenja płaćili a ža­ne­ dowolowe skupiny do Hornjeje Łužicy přijěć njesměli, zličichu w Budyšinje přiwšěm 7 445 přenocowanjow. Tohodla zhladuja w radnicy optimistisce na lěćne měsacy, w kotrychž je sprjewine město mjez dowolnikami tradicionalnje wosebje woblubowane. Pozitiwny trend je tež za cyłu Saksku spóznajomny. Mjeztym zo docpěchu w aprylu jenož 15 procentow přenocowanjow minjeneho lěta, rozrosće ličba w meji na 32 procentow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND