Móža „Brašku a njewjestu“ ponowić(3)

srjeda, 29. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Drjewjanu stelu w Drěwcach chcedźa hišće lětsa ponowić. Wo to starataj so wosebje Werner Bunk (nalěwo) a wjesny předstejićel Frank Linge.  Foto: Andreas Kirschke Drjewjanu stelu w Drěwcach chcedźa hišće lětsa ponowić. Wo to starataj so wosebje Werner Bunk (nalěwo) a wjesny předstejićel Frank Linge. Foto: Andreas Kirschke

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny tule rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Prochnawe a roztłate drjewo je. Barba na du­bowych deskach so pušća. Motiw „Braška a njewjesta“ – w lěće 2004 bě ju Běłochołmčanka Maren Beh­rens molowała a wot Łazowskeje gmejny na prědnim Drěwčaskim křižowanišću při wohnjowobornym domje nastajić dała – chcedźa nětko wobnowić. Domizniske towarstwo Drěwcy 99 z. t. dósta za to z fondsa „Čiń sobu“ něhdźe 900 eurow. „Nam dźe wo wjetše hódnoćenje wjes­neho srjedźišća a turizma. To sej woby­dlerjo přeja“, měnitaj iniciatoraj Frank Linge a Werner Bunk, wobaj wot lěta 1993 čłonaj Drěwčanskeje wjesneje rady. Werner Bunk běše dlěje hač lětdźesatkaj nawoda tamnišeje wohnjoweje wobory. Frank Linge skutkuje wot lěta 2017 jako wjesny předstejićel za Drěwcy a Lipiny.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND