Zo móhli młode swójby twarić

pjatk, 31. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/MWj). Jara wobšěrnje a na­drobnje je so Njebjelčanska gmejnska rada­ na swojim wčerawšim posedźenju z nowej bydlenskej štwórću w Serbskich Pazlicach zaběrała. K tomu witaše zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Klar něhdźe 15 hosći. Jim kaž tež radźićelam gmejnski planowar Gilles Bultel projekt rozłoži.

Hižo wot lěta 2013 so prócuja w Serbskich Pazlicach za Cyrkwinskim pućom nowe ležownosće wutworić. Tehdy zwrěšći to na regionalnym planje, w kotrymž běchu cyle blisko kaolinowe składy za­pisane. Mjeztym su so jich hranicy přesunyli, tak zo maja nowe ležownosće k nim dosć wulki wotstawk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND