Wo pawšali so njedojednali

póndźela, 03. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Runja druhim dóstanje tež gmejna Łaz lětsa 70 000 eurow wot Swobod­neho stata Sakskeje jako krajnu pawšalu za skrućenje wjesneho ruma. Kak chcedźa ju wužiwać, pak dotal jasne njeje, kaž so na minjenym posedźenju gmejnskeje rady wujewi. Reiko Stephan (CDU) namjetowaše cyłkownu sumu za kontejnery wužiwać, kotrež ­trjebaja za čas přetwara Wulkoždźarowskeje zakładneje šule. Wjetšina radźićelow pak to wotpokaza. Radźićelej CDU měještaj ideju, 50 000 eurow za šulu wužiwać a zbytk mjez jednotliwymi wsami rozdźělić, štož by za kóždu 1 330 eurow woznamjenjało. Třeći namjet Steffena Mühla (Łazowscy swobodni wolerjo) předwidźeše, 30 000 eurow mjez wjeskami rozdźělić a tamny dźěl za wjacore projekty zasadźeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND