Nowej cybli za nabóčnej wěži

wutora, 04. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Architekt Marko Dźisławk, Ludwig Winter a Jan Witt (wotprawa) su sej wčera dorěčeli, kak z dźěłami na wjeršku sewjerneje nabočneje wěže Chróšćanskeje cyrkwje pokročować.  Foto: Feliks Haza Architekt Marko Dźisławk, Ludwig Winter a Jan Witt (wotprawa) su sej wčera dorěčeli, kak z dźěłami na wjeršku sewjerneje nabočneje wěže Chróšćanskeje cyrkwje pokročować. Foto: Feliks Haza

Připad sobu pomhał twarske njedostatki na wosadnej cyrkwi zwěsćić

Chrósćicy (SN/MWj). We wobłuku cyłkowneho ponowjenja Chróšćanskeje cyr­kwje je so wčera, póndźelu, dalši wot­rězk započał. Wobě nabóčnej wěži dóstanjetej w přichodnych štyrjoch měsacach nowu cyblu jako wjeršk. Po tym zo běchu tam sewjernu nabóčnu wěžu zaróštowali, započachu z njeje koporowy blach dele brać.­ Přichodne dny tohorunja drjewjanu konstrukciju cyble dospołnje wot­twarja, prjedy hač ju na městnje zaso natwa­rja a potom z nowym koporom wobdadźa.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Dokelž je drjewjana konstrukcija wobeju nabóčneju wěžow dodźeržana, dósta njetej wonej přichodne měsacy nowu cyblu, najprjedy sewjerna wěža.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND