„Wobswět chorownje sobu wot Serbow postajeny“

wutora, 04. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/MWj). Na 20lětne wobstaće je tele dny Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana zhladowała. Tónle jubilej swjeća we wosebitym času, rěka w nowinskej zdźělence maltezow. W minjenych štyrjoch měsacach su tam 300 pacientow w zwisku ze schorjenjom abo z podhladom schorjenja na koronawirus zastarali. Byrnjež so tam wot junija połoženje by­tost­nje wolóžiło, wulki swjedźeń k jubi­lejej chorownje přiwšěm móžny njeje. W małym kruhu mjenowaše Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) medicinske zarjadnišćo „našu chorownju“, chwaleše jeje dobre mjeno a wu­zběhny zwólniwosć wšitkich sobudźěła­ćerjow, druhim pomhać. Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers w postrownym lisće podšmórny, kak wažna hojernja za wobstajne hladanje chorych w regionje je. „Je to chorownja, kotrejež wobswět je sobu wot Serbow a wot diaspory postajeny. W tymle domje je čłowjek jako cyłk wažny. Kaž dyrbi jeho ćěło fungować, ma w nim tež duša bydlić.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND