CSB wupowědźi pěstowarnje

wutora, 04. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) wupowědźi 31. decembra 2021 nošerstwo pěstowarnjow we Łazu, Běłym Chołmcu, Šćeńcy a Wulkich Ždźarach. Wo tym informowaše ­Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Na pisomne naprašowanje wo přičinach wupowědźenja so wobě stronje wuraznje njewuprajatej. Dotalne zrěčenje płaćeše wot 1. januara 2011.

Gmejna Łaz dyrbi nětko nošerstwo swojich pěstowarnjow znowa wupisać. Hižo w aprylu 2020 je wjesnjanosta gmejnskich radźićelow a wjesnych předstejićerjow informował. CSB je rozsud swojim sobudźěłaćerjam w kubłanišćach kónc měrca zdźělił. Nawodnicy mějachu powěsć staršim dale sposrědkować. Po słowach wjesnjanosty chce Łazowska gmejna mjenowane štyri pěstowarnje dale wjesć, dokelž je potrjeba za měst­nami dale wulka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND