Za přichod jasne plany trěbne

srjeda, 05. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo tójšto lět je Hórnikečanski jězor zjawnosći njepřistupny, dokelž jón za wjele pjenjez saněruja. Nětko so potrjecheni nadźijeja, zo budu dźěła spočatk apryla 2022 zakónčene.  Foto: Andreas Kirschke Hižo tójšto lět je Hórnikečanski jězor zjawnosći njepřistupny, dokelž jón za wjele pjenjez saněruja. Nětko so potrjecheni nadźijeja, zo budu dźěła spočatk apryla 2022 zakónčene. Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo rebelow Hórnikečanskeho jězora žada sej dypkowne wotewrjenje jězora a škit jeho kupow

Hórnikečanski jězor měli, kaž wot Łu­žiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) připowědźene, 1. apryla 2022 zjawnosći zno­wa spřistupnić. Wot toho časa dyr­bjeli areal tež zaso wužiwać móc. To bě jasne poselstwo njedawneho dnja Hór­nikečanskeho jězora we Wulkoždźarowskim Sunshine-parku. Přeprosyło je na njón wot lěta 2013 wobstejace Towarstwo rebelow Hórnikečanskeho jězora ze swojimi połsta čłonami.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Jens Kieschnick, Hans-Georg Ziehe, Werner Petrick a Axel Schneider na njedawnym dnju Hórnikečanskeho jězora (wotlěwa)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND